60-годишен мъж от‭ ‬Долни чифлик е установен и задържан в хода на предприети незабавни полицейски действия вчера,‭ ‬след получен сигнал от горския участък в същото населено място, съобщиха от ОДМВР-Варна.‭ ‬В конската каруца,‭ ‬с която се е придвижвал мъжа,‭ ‬е установен около един кубик дървен материал, немаркиран и непридружен с превозен билет.‭ ‬По случая е образувано‭ ‬бързо производство.‭ ‬Работата по случая продължава.‭
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.