Отново е Септември и отново е време за мащабно събиране на капачки и стотинки в град Варна!

Тази събота ще се проведе деветото поред мащабно събитие "Събиране на КАПАЧКИ и СТОТИНКИ", което ще се проведе на 30 септември (събота) от 09:00ч до 14:00ч пред Катедралата в помощ на събирането на 500 000 лв за закупуването на:

- Първият в България изцяло оборудван мобилен пункт за кръводаряване "Аз Вярвам и Помагам" в помощ обикалянето на градове и села и събирането на повече кръв за хиляди пациенти, който ще бъде дарен на РЦТХ - Варна!

- Втората Детска/неонатална линейка "Аз Вярвам и Помагам" в помощ на хиляди бебета, която ще бъде дарена на СБАГАЛ "Проф. Д-р Д. Стаматов - Варна";

- Закупуването на медицинска апаратура и оборудване за отделението по Детка хирургия в МБАЛ "Св. Анна - Варна", където се оперират и лекуват хиляди бебета и деца от 0г до 18г.

По време на събитието ще върви благотворителен базар, в който ще бъдат предложени редица изключително красиви и стойностни артикули и продукти с кауза.

Ще има чаши, ключодържатели, магнити с визията на Детската линейка и визията на Първият в България Мобилният пункт за кръводаряване, които са произведени в лимитирана серия и още много други неща.

Моля да се обърне внимание на няколко важни неща:

- Капачките трябва да бъдат предадени в торби, чували или кашони, но НЕ и в туби;
- По време на събитието ще се събират и стотинки от 0,01лв, 0,02 лв, 0,05 лв, 0,10 лв, 0,20 лв, 0,50 лв, 1 лв и 2 лв;
- Стотинките НЕ трябва да бъдат сортирани по номинална стойност и може да бъдат в обща торбичка, буркан или друг здрав съд;
- Капачките и стотинките трябва да се предадат ОТДЕЛНО едно от друго;

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.