86-годишна пациентка с коронавирус е починала във Варна през последното денонощие, съобщават от Регионалната здравна инспекция. С последния смъртен случай общият брой на загубилите битката със заразата е 34 души.

През последните 24 часа са регистрирани 17 нови случая на COVID-19 във Варна и областта. Те са от различни възрастови групи, в семейни огнища и с дифузно разпространение.

Общо за област Варна случаите с регистрирани положителни проби от началото на епидемията достигнаха 1251.

Хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ са 39 пациенти. С леки симптоми или без симптоми на домашно лечение са 316 души. Излекуваните до момента са 861.

Служителите на РЗИ Варна продължават извършването на епидемиологичните проучвания.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.