Посрещане на българската войска в Добруджа през септември 1940 г.

Добрич днес отбелязва 106 години от Добричката епопея и 82 години от Крайовския договор, който връща Южна Добруджа към пределите на България, съобщава БНР.

Добруджанци с почит и признание отбелязват тези две събития, разделени от 24 години, помнят и пазят заветите, разказвани от уста на уста, както за славните боеве на българската армия срещу руски и румънски войски между 5-ти и 7-ми септември 1916 година, така и за радостта на хората, когато, благодарение на Крайовския договор, могат отново спокойно да се нарекат българи.

Съдбата често си прави шеги дори и с историята и вероятно една от тях е съвпадението на датата 7 септември, когато се водят решителните бойни действия за освобождението на Добрич по време на Първата световна война и 7 септември 1940 година, когато е подписан дълго бленувания Крайовски договор, споделя Живко Марков от Регионалния исторически музей.

Този договор обаче е радост за едни и огромна мъка за други, допълва Живко Марков.

И докато за историята сведения черпим предимно от снимки и документи, то за щастие сред нас все още са живи и хора, които могат сами да разкажат спомените си от преживяното. Веселина Малчева е родена през 1932 година. Тя е на 8 години, когато се подписва Крайовския договор и макар и скоро да предстои да отбележи своя 90-годишен юбилей спомените й са старателно подредени и запазени.

Преди и последният румънски ешелон да напусне пределите на Южна Добруджа се случва нещо ужасяващо, което Веселина Малчева, тогава осемгодишно дете, чува от свидетелските разкази на своя братовчед. Болницата, която е обслужвана предимно от български лекари, остава без апаратура, консумативи и оборудване, тъй като румънците прибират всичко. Нехуманно било и отношението към българските пациенти, които били буквално изхвърлени на двора.

Споменът от влизането на българите в Добрич се е запечатал трайно, а събитията тогава бяха като в сън, като във филм, споделя още Веселина Малчева.

то.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.