Парламентът прие на четене Законопроектът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 година. От гласували 82 народни представители, “за” бяха 75, “против” 7, без въздържали се.

Бюджетът на касата през следващата година се увеличава с над 340 милиона лева и ще надхвърли 5.084 млрд. лв. Парите за болниците се увеличават с почти 127 милиона и ще достигнат 2,374 млрд. лв.

Заложените средства за лекарства са 1,332 млрд. лв. – с 88 милиона лева повече в сравнение с тази година. 115 982 милиона са предвидени за медицински изделия, прилагани в болничната помощ – по това перо заложеното увеличение е с около 6 милиона лева. Над 261 млн. лв. са предвидени за личните лекари. Увеличението е с около 17 милиона лева, съобщи БНТ.

Сайтът "БГНЕС" припомня, че по-рано от ПГ на “БСП за България” заявиха, че няма да подкрепят бюджетите на НЗОК, ДОО и на държавата, като ги определиха като бюджети на управленско безсилие. Точката беше вкарана в дневния ред на депутатите тази сутрин след председателски съвет.

„Милиарди левове ще бъдат хвърлени отново в нереформирани системи, няколко години бездействия не само, че са вреди, а вече ще струват и много скъпо. Това са публични средства, които не могат да бъдат изразходвани просто така. И тъй като управляващите и мнозинството им го знаят, прилагат невиждани досега методи за силовото му прекарване през българския парламент”, каза Крум Зарков от левицата.

По думите му, днес сутринта, когато народните представители, дори тези от ГЕРБ, са идвали на работа най-вероятно не са знаели, че ще им се наложи да разглеждат най-важните закони в страната. „Закони, които с право се очакват от българските граждани, но не по този начин. Не по метода на джипката, вкарана в парламента. Ние няма да легитимираме този процес. Ние ще изразим всичките си критики и ще направим алтернативните си предложения, но не днес е времето за разглеждане на този бюджет, не и по този начин”, каза Зарков, цитиран от сайта "БГНЕС".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.