81 деца на възраст между 7 и 18 години се докоснаха до магията на ветроходството в регата "Одесос", провела се в акваторията на Варненското езеро.

Организатор на проявата, в която се включиха 9 клуба от страната, бе спортен клуб "Черно море Бриз".

Медалистите по класове:

Клас Оптимист

девойки младша възраст:

1. Цвета Кирчева, ЯК Кап. Георги Георгиев Варна

2. Бояна Костуркова, ЯК Кап. Георги Георгиев Варна

3. Рая Косева, СК Черно море Бриз

момчета младша възраст:

1. Тино Томов, Порт Бургас

2. Даниел Ценов, ЯК Кап. Георги Георгиев Варна

3. Симеон Христов, ветроходен клуб Христов

девойки старша възраст:

1. Велека Костова, Порт Бургас

2. Адриана Петкова, Черно море Бриз

3. Кемала Парушева, Циклон Поморие

момчета старша възраст:

1. Виктор Станоев, ЯК Кап. Георги Георгиев

2. Мариян Шангов, Порт Бургас

3. Тодор Тозлуков, Циклон Поморие

Крайно класиране Оптимист:

1. Виктор Станоев, ЯК Кап. Георги Георгиев Варна

2. Мариян Шангов, Порт Бургас

3. Тодор Тозлуков, Циклон Поморие

клас Лазер 4,7

1. Даниел Йорданов, Несебър 2000

2. Петър Костурков, ЯК Кап. Георги Георгиев

3. Владимир Стоянов, ЯК Кап. Георги Георгиев

Клас Кадет

1. Огнян Великов/Павел Стефанов, МК Балчик

2. Рафаел Ариандо/Давид Митев, СК Черно море Бриз

3. Никола Каразлатев/Искрен Михайлов, СК Черно море Бриз

Клас 420

1. Радослав Гаврилов/Тодор Славов, ЯК Кап. Георги Георгиев/ВК Синева

2. Христо Младенов/Явор Нанков, ЯК Кап. Георги Георгиев Порт Варна

3. Вилислав Димитров/Мартин Пенев, МК Балчик

19 деца усетиха магията на ветроходството като участваха през тази година за първи път като състезатели. Това се случи в клас Оптимист. Всички получиха грамоти, но имаше и победители:

клас Оптимист

начинаещи момчета

1. Кристиян Вражев ОМСК от Циклон Поморие

2. Станислав Гълъбов от яхтклуб Порт Варна

3. Ананас Антонов от Порт Варна

момичета

1. Александра Георгиева от ОМСК Циклон Поморие

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.