За първи път в историята на плувния маратон Галата - Варна участниците тази година ще финишират на плажната ивица, за разлика от предходните, когато това ставаше на втора буна. Решението за тази промяна бе взето по време на първото заседание на Организационния му комитет, което се проведе в Юнашкия салон във Варна.

Подготовката за 80-ото юбилейно издание на традиционната проява, както споменава Varna24.bg, вече започна. Самият маратон ще стартира след 57 дни - на 2 август, неделя. Организаторите му съобщиха, че тази година той ще бъде съобразено изцяло с изискванията, наложени от епидемичната обстановка в страната.

От 80-ото юбилейно издание на маратона се въвежда и нова система за регистрация за участие. Желаещите да се включат в тазгодишното издание на проявата трябва задължително да направят регистрацията си онлайн. Платформата за записване ще стартира до дни на страницата на маратона www.varnamaraton.info, меню "Регистрация“.

Тогава ще бъдат обявени точните условия за регистрация, както и оповестен крайният срок за записване. Плувци, които не са регистрирани онлайн до определения срок, няма да бъдат допускани до старта. Организаторите уточняват, че записаните до момента в миналогодишните регистрационни форми, трябва задължително да направят повторна регистрация в новата платформа.

Организатори на форума са ВМС, община Варна и плувният шампион на България ПСК "Черно море“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.