Ако Джон Ленън беше жив днес, той щеше да навърши 80 години. По повод на годишнината неговата сестра Джулия организира серия от специални събития в родния му Ливърпул.

Джулия Беърд е нещо като пазител на оставеното наследство от звездата на Beatles. Тя нарича брат си „истински достоен син на Ливърпул“. Говорейки именно за неговото наследство, Джулия заяви за Скай нюз, че Джон Ленън „винаги се е борил против войната и винаги е проповядвал равенство и разнообразие – все неща, с които сме стигнали доникъде и за които непрекъснато говорим и днес“.

Джулия е почетен председател на Strawberry Field - мястото, вдъхновило Beatles за легендарния им хит, което сега е туристическа атракция, и днес там ще бъде изложено пианото на Джон, което той е използвал при написването на друг голям хит – Imagine.

Посетителите на огранизираната там изложба с негови снимки, някои от които непоказвани досега, се очаква да дарят средства на програма за подпомагане на млади хора с трудности при обучението да получат шанс за трудова реализация.

Чернобелите снимки са направени от Робърт Дютч на 17 октомври 1974 година в Ню Йорк. Фотографът каза пред Скай нюз, че навремето не е успял да продаде тези снимки на изданията, за които е работил, включително Newsweek и Time, а днес те са безценни след като ги и извадил от килера 45 години по-късно, съобщава БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.