78 души са ухапани от кърлежи във Варненско в периода 12 - 18 юни, съобщават от Регионалната здравна инспекция във Варна. 67 от регистрираните случаи са във Варна, а останалите 11 - в областта. Няма заболели от лаймска болест или марсилска треска.
В предходната седмица( 5 - 11 юни) регистрираните случаи на ухапани от кърлежи във Варна и областта са били едва 25, сочат данните на РЗИ.
Регистрираната в РЗИ остра заразна заболeваемост се движи в характерните за сезона граници, уточняват от “Moreto.net”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.