Джо Байдън

Според проучване на Ен Би Си нюз рейтингът на неодобрение на президента на САЩ Джо Байдън е достигнал най-високото ниво до момента, съобщи БНР.

Подкрепата за Джо Байдън е спаднала до 41 на сто, а неодобрението е вече 56% показва последно проучване.

Много от гласоподавателите смятат, че възрастта на 80-годишния Байдън е проблем. 74 процента от анкетираните имат опасения, че той няма умствения и физически капацитет да бъде президент, а според 44 на сто същото се отнася и за 77-годишния Тръмп.

Въпреки това избирателите запазват предпочитанията си към Доналд Тръмп и той води значително пред опонентите си независимо от четирите щатски и федерални обвинения.

Според проучването Тръмп има подкрепата на 59% от избирателите на републиканската партия, докато губернаторът на Флорида Рон ДеСантис получава само 16 процента.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.