68 състезатели взеха участие в завършилия първи кръг от календара на традиционния мотокрос в България Grand Prix Девня 2020. Надпреварата се проведе на 22 и 23 август на мотополигона край град Девня.

Въпреки топлото време, трасето беше в перфектно състояние за каране във всички състезателни маншове. Идеалните условия позволиха състезателите да покажат най-доброто от себе си и в двата състезателни дни.

На финала най-добрите мотокросисти от всеки клас се качиха на почетната стълбичка. Наградите бяха връчени от кмета на Девня Свилен Шитов, който проследи състезанието, предшестващите свободни тренировки и квалификации в двата дни.

Състезанието се проведе в памет на изтъкнатия спортист от града Ганчо Ганев.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.