За изминалата седмица във Варна са установени 64 положителни проби на Ковид-19, съобщи днес на брифинг на РЗИ-Варна д-р Елена Генева.

Разпространението е както чрез семейни огнища, така и дифузно, поясни д-р Ганева. На болнично лечение са 26 души, починали са двама на 52-год и 67-год пациенти с придружаващи заболявания и с усложнения от инфекцията.

Заразени са шест учители и двама ученици, заяви д-р Янка Драганова. По думите и под карантина са преведени 12 паралелки през изминалата седмица.

В завод "Дружба" са открити две огнища на лица с установена коронавирус инфекция, но там вече всички са изолирани, а контактните лица под карантина, допълни тя.

В завода работят около 120 служители, а в цеховете 49.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.