Навършват се 6 години от трагедията в кв. "Аспарухово", в която живота си загубиха 13 души. На 19 юни 2014 година, малко след 19 часа, за броени минути, част от квартала потъна под вода. Огромни приливни вълни от две дерета в "Аспарухово“ заляха и потопиха къщи и улици и предизвикаха бедствие с чудовищен размер.

Както припомня “Радио Варна”, днес всеки си спомня с тъга за злощастния ден от наводнението. Цветя бяха оставени пред Паметника на доброволеца в центъра на квартала.

За екстремността на валежите на 19 юни 2014 год. говорят всички справки на Националния институт по метеорология и хидрология. Само за половин час – от 18,30 часа до 19 часа, интензивността на падналите валежи на един квадратен метър е била 138,8 литра. За периода от 15 до 20 юни 2014 год. количеството на валежите са били 175,6 литра, което представлява 382% от нормата за месец юни. Подобно наводнение във Варна е имало и през 1951 год., когато в три последователни дни през август са измерени 292 литра на квадратен метър. Центърът на валежите тогава е бил в друга част на града.

Снимка Румен Сарандев, Радио Варна

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.