Корабите, пристигнали във Варна са 37, а членовете на екипажите им са 606 души. Под карантина са поставени 50 лица, завърнали се у нас след плаване.

Кораб с руски и филипински граждани, който е на ремонт в КРЗ 'Одесос", все още е под карантина, заради трима заразени моряци. Корабът беше карантиниран на 29 юли, след установяване на заболелите членове на екипажа му.

Във Варненско са изготвени и връчени общо 386 предписания за поставяне под карантина. 260 лица са на домашна изолация, тъй като са дали положителни проби за коронавирусна инфекция. Други 126 са карантинирани като контактни със заразените, съобщиха от РЗИ-Варна.

През седмицата екипите на РЗИ-Варна са извършили 295 епидемиологични проучвания на положителни и контактни на положителни на COVID-19 лица. Служителите инспекцията проследяват субективното състоянието на 15 граждани на област Варна, които са без избран общопрактикуващ лекар и са поставени под карантина след завръщане в страната ни.

За трима души през седмицата е изтекъл срока на задължителната 14-дневна карантина и те вече са освободени от задължението за изолация.

Административни санкции за нарушаване на предписанията не са наложени на никого през последните седем дни.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.