Мередит Копит Левиън ще стане генерален директор на в. "Ню Йорк таймс", което я прави най-младата ръководителка на този пост, предаде АФП.

49-годишната жена, която е работила в списанията "Атлантик" и "Форбс", преди да отиде в "Ню Йорк таймс" през 2013 г., ще замени 62-годишния Марк Томпсън, който заема тази длъжност от 2012 г.

Напускането на Марк Томпсън беше планирано отдавна и управителният съвет на вестника отдели няколко месеца в търсене на приемника му.

Мередит Копит Левиън отначало е ръководила рекламния отдел на вестника, а след това се е издигнала до негов заместник-директор на административно-финансовия отдел през 2017 г.

Тя значително допринася за насочването на "Ню Йорк таймс" към дигиталната сфера и за развитието на модела за плащане за четене на онлайн изданието, който се оказва успешен, съобщи “sbj.bg”.
 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.