Четири села в община Аврен останаха без автобусен превоз до Варна. Причината е, че пътниците са малко и досегашният превозвач няма икономически интерес. И понеже линиите са нерентабилни, фирмата е прекратила курсовете след изтичане на договора.

Пътнически автобус не е влизал в селата Китка, Круша, Болярци и Равна гора от средата на март. Така много от възрастните хора там остават без транспорт, за да отидат в болница или при личния си лекар.

"Трудно ми е, срещам затруднения. И прибягвам до роднини, до близките ми", каза Златка Бойчева.

Възрастните хора се нуждаят и от лекарства. Най-близките аптеки обаче са на повече от 10 километра, а транспорт няма.

"Добре, че имам една дъщеря и те ми носят лекарства, но като се наложи и те не могат да дойдат", каза Минка Недева.

Заради малкото пътници фирмата превозвач е работила на загуба. Проблем са и нелегалните превозвачи, които с личните си автомобили превозват хора срещу заплащане.

"Което също намалява броя на постоянно пътуващите и на практика този проблем ще се задълбочава" , каза кметът на община Аврен Емануил Манолов.

Потърпевшите предлагат линията да се обслужва в определени дни от седмицата, а не всеки ден, съобщава "Moreto.net".

"Може да е през ден, все пак е нещо, отколкото въобще да няма", каза Минка Недева.

Областният управител на Варна Стоян Пасев е разрешил да се пристъпи към пряко договаряне с превозвач, като спешна мярка за осигуряване на автобус.

"Надяваме се държавата да дотира тези губещи линии", каза кметът на Община Аврен Емануил Манолов.

Новата процедура ще отнеме месеци. А дотогава хората трябва да търсят алтернативен транспорт.

Снимка: БНР

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.