3945 са новодиагностицираните с COVID-19 лица у нас през последното денонощие. 10830 са PCR тестовете, направени за изминалите 24 часа.

Положителни са се оказали 36,4% от изследваните през денонощието проби. Това показва Националната информационна система.

В столицата случаите отново са над хиляда - 1116, но значително по-малко, отколкото отчетените през последните десетина дни. В Софийска област новите положителни проби са 101.

Продължава да се увеличава темпът на нарастване на новодиагностицираните в Пловдив - 378 за последното денонощие, във Варна - 295, в Бургас - 281.

В Благоевград новите случаи за последните 24 часа са 192, в Габрово - 157, в Русе - 148, във Велико Търново - 144, в Стара Загора - 110, 105 - в Перник и 101 - в Плевен.

95 са положителните проби във Враца, 85 - в Пазарджик, по 80 - в Ямбол и Хасково.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.