Окръжен съд – Варна определи първоначална мярка „задържане под стража“ на 31-годишния Недялко П., обвиняем за притежание и разпространение на наркотични вещества.

Досъдебно производство е образувано на 13.09.2020г. от Второ РУ на МВР – Варна.

Според прокуратурата има реална опасност, ако не бъде ограничено правото му на придвижване, Недялко П. да извърши престъпление или да се укрие. Това е така, тъй като му е повдигнато обвинение за тежко умишлено престъпление, за което е предвидена завишена санкция до 8 г. затвор. Освен това 31-годишният мъж е извършил деянието в изпитателния срок на предходна присъда, постановена от Окръжен съд – Варна на 15 април 2020г. за сходно престъпление.

Пред съда Недялко П. заяви, че намерения в дома му наркотик не е негов и поиска по-лека мярка за неотклонение.

Варненският окръжен съд като взе предвид всички събрани доказателства, а именно множеството протоколи за разпит на свидетели, протоколи за претърсване и изземване, експертни справки, направи обосновано предположение за съпричастност на Недялко към повдигнато обвинение.

Същото представлява тежко умишлено престъпление и за него в НК се предвижда наказание повече от 5 години „лишаване от свобода“. Съдът отчете и справката за съдимост на лицето и прецени, че единствената мярка за неотклонение, която би могла да обезпечи правилното и нормално водене на разследването е най- тежката, а именно „задържане под стража“.

Определението на Окръжен съд – Варна може да бъде обжалвано пред Апелативен съд – Варна.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.