Денят е четвъртък, датата – 9 ноември, а годината 1989 година – започва началото на края. Тогава рухва символът на Студената война – Берлинската стена. В продължение на 28 години тя разделя милиони, които живеят в два свята – тоталитаризъм и демокрация.

В същия ден в София до късно заседава Политбюрото на БКП. Висшият партиен ешалон приема оставката на Тодор Живков. Новината е оповесетена в петък - 10 ноември и остава в историята като датата, на която се се сложи край на една епоха и се постави началото на друга.

31 години изминаха от дози ден, в който този поврат беше заченат като преврат, защото тогава на пленум на Централния комитет на БКП беше приета и гласувана оставката на генералния секретар ЦК на БКП и и председател на Държавния съвет Тодор Живков, който управлява еднолично в продължение на 35 години.

Последиците от този преврат са сравними с тези от 9 септември 1944 г. В резултат и на двата преврата беше сменена системата. Само че след 10 ноември тази смяна беше извършена бавно и постепенно, не толкова бързо и рязко, както след 9 септември. В България започва да се пише нова история – за прехода на страната към демокрацията и пазарната икономика. Промените в бившия комунистически блок започнаха с идването на власт в Съветския съюз на Михаил Горбачов, който започва процес на перестройка.

На 10 ноември 1989 година на заседание на Политбюро Тодор Живков е принуден да подаде оставка, след като това предложение е подкрепено и от близките му съратници Йордан Йотов, Добри Джуров, Димитър Станишев, както и от Станко Тодоров, Гриша Филипов и Георги Атанасов.

Искането за оставка е организирано от члена на Политбюро Петър Младенов и кандидат-члена Андрей Луканов. Някои от членовете на ЦК като Милко Балев и Димитър Стоянов не са информирани.

Новината се разпростира и извън заседанието. На пленума членовете на Централния комитет приемат оставката на Живков, без да му дадат възможност за заключителни думи, и утвърждават Петър Младенов за негов наследник като генерален секретар на БКП. Пленумът предлага на Народното събрание да освободи Живков и от поста председател на Държавния съвет на Народна република България.

На 17 ноември, при първото заседание на Народното събрание след пленума, предавано пряко по телевизията, Петър Младенов е избран за председател на Държавния съвет.

Парламентът премахва от Наказателния кодекс текстовете, криминализиращи критиката към правителството. БКП се отказва от еднопартийния модел на управление месец по-късно – на 11-13 декември Централният комитет взема решения за курс към парламентарна демокрация и предлага отмяна на член 1 от Конституцията, регламентиращ монопола на партията върху властта.

Народното събрание гласува отмяната едва на 15 януари 1990 г. На 18 януари 1990 г. бившият пръв партиен и държавен лидер Тодор Живков е арестуван. Първите свободни и демократични избори след повече от 45 години се състоят на 10 и 17 юни 1990 г.

През месец юни 1990 година в България се провеждат и първите многопартийни парламентарни избори в България.

Тодор Живков почина на 5 август 1998 година, без да бъде осъден за престъпленията, които са извършени по времето на неговото управление. След смъртта му всички обвинения срещу него отпадат.

Днес е важно да помним миналото, но и да гледаме в бъдещето. Тогава главният герой беше Тодор Живков, но истинските герои бяха десетките хиляди хора, които излязоха на митинги по площадите, поеха дълбоко въздуха на промяната и от население станаха граждани. Да, сега 31 години по – късно, времето наистина е наше. Време на надежда на вяра и на мечти, ни припомня събитията от близкото минало "Днес+".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.