Всички хора, които са били в църквата на Рилския манастир при посещението на премиера Бойко Борисов днес без предпазна маска, ще бъдат глобени с 300 лева. Това съобщиха от здравното министерство.

На премиера, членовете на екипа му, журналистите, операторите, фотографите и всички други, които са били в храма, ще бъдат връчени актове за административно нарушение.

Вчера здравният министър издаде заповед, с която се упоменава, че от днес носенето на маска в закрити пространства отново става задължително.

Премиерът Борисов бе Рилската света обител във връзка с одобрените от Министерския съвет 1 650 000 лева за изграждане на пречиствателна станция в района на манастира и се очаква средствата да бъдат преведени до дни.

Бойко Борисов, заедно с министъра на регионалното развитие Петя Аврамова посетиха срутището на пътя, в близост до манастира. Двамата инспектираха дейността по укрепването на образувалото се преди време срутище. "Ще се изгражда подпорна стена 150 метра дълга, с 2 метра фундамент, който ще обхване лявото пътно платно", каза Аврамова. "В общи линии ще има една огромна бетонна стена, която е под такъв наклон към него да върви, за да пазим пътя и тя ще бъде вързана за пътя", обясни Борисов.

Снимки: Пресслужба МС и Кирил Фалин, БНР

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.