8 млрд. евро грант ще получи България от ЕС. Това съобщи премиерът Бойко Борисов в извънредно включване от ЕС след края за рекордно дългата среща на лидерите за бюджета на съюза. Те са предвидени за преодоляване на социално-икономическите последици от коронакризата.

29 милиарда евро ще са средствата за България в следващите години. Парите са с над 1 милиард лева повече, при положение, че бюджетът на съюза бе намален с 62 милиарда, подчерта Борисов.

Лидерите на ЕС постигнаха компромис. Снощи в полунощ се разбрахме - на 390 млрд. евро паднаха грантовете, на 36 млрд. - заемите. Всичко беше пренаписано, разказа премиерът. И призна: "Беше истинска война какво да бъде съотношението между грантове и заеми". "Ходих до 11-ия етаж, напред-назад, но се вкара точка 67, в която за първи път над 200 млн. евро ще бъдат дадени за изостаналите райони като България”, каза още той. И добави: „Те са за слабо развитите ни райони – за Севера и Северозапада. За да може да има по-голяма конкурентоспособност“.

"Ей затова заслужавам да ми се иска оставката. На тези, които днес това ще се упражняват, това да го знаят. 29 млрд. евро идват към България в следващите години", подчерта Борисов. "Важно е, че успяхме да договорим запазване на нивото за кохезионната политика, където са заложени 9 млрд. евро (с 800 млн. евро повече от настоящето). Това е важно за постигане на основните ни цели конкурентоспособност и растеж", каза още премиерът.

"Шарл Мишел и канцлерът Меркел показаха, че са истински приятели на България. Те настояваха за тези пари за нас и ни оказаха огромна подкрепа, както и австрийският ми колега Себастиан Курц. Той направи изказване пред колегите, сякаш той е премиер на България. Каза, че държи България да получи тези 200 млн. евро. Аз блокирах към 4 часа решенията по тая тема", каза Борисов. И обяви, че лидерите цяла нощ не са спали, а личният му рекорд по пиене на кафета вече е непобедим, допълва "standartnews.com.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.