"Всички училища на територията на България, които са достигнали 20% заболеваемост, ще преминат на дистанционно обучение".

Това обяви здравният министър Костадин Ангелов на 10 ноември 2020 г. по обяд при посещение в Инфекциозна болница в София и разположения на територията ѝ координационен център. Това съобщи "24 часа". Министърът поиска лично да провери създадената организация за работа на двете структури и даде изявление пред медиите.

В София няма недостиг на легла, увери министър Ангелов. Големите лечебни заведения ще бъдат преструктурирани, така че да покрият не по-малко от 50% за COVID лечение. Затова те ще получат и допълнително финансиране.

Министърът допълни: "Все още не е взето решение дали учениците ще се върнат в класните стаи от 12 ноември, когато изтича наложената към момента мярка за дистанционно обучение. Обсъждани са варианти директорите, съобразно обстановката в училищата, да правят предложения към просветния министър за преминаване към обучение в електронна среда. Висшите училища ще продължат да обучават студентите дистанционно с изключение на тези дисциплини, в които това е невъзможно например медицина".

И поясни:  "Обсъжда се "зелените коридори" дали да бъдат сутрин или следобед". Обсъждат "зелените коридори" да бъдат не само за възрастните хора, а и за хората с увреждания.

Според него и нощните заведения ще бъдат затворени на територията на цялата страната до края на месеца.

"От днес вече има отворени COVID-сектори в ДКЦ-тата", увери здравния министър

"Всички граждани със симптоми за COVID-19 ползват тестове безплатно. Разходите, направени от лечебното заведение, се поема от Министерство на здравеопазването".

Доц. Атанас Мангъров, който е критик на някои от мерките ясно обяви, че маските не защитават от коронавируса, се включва в битката с коронавируса на първа линия.

"Проведох разговор с доц. Атанас Мангъров и лично съм го помолил да се включи в битката с коронавирус. От вчера той има заповед за началник на клиниката, където се лекуват всички пациенти от коронавирус. Единственото ми изискване е да се спазват всички мерки за безопасност", каза Костадин Ангелов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.