На 20 октомври отбелязваме Световния ден за борба с остеопорозата, а през настоящата година за първи път това се случва в условията на глобална пандемия. В тази връзка, Международната фондация по остеопороза отправя послание да не се пренебрегват грижите за здравето на костите, въпреки извънредните обстоятелства и да се наблегне на здравословното хранене, редовната физическа активност, навременната диагностика и лечение.

Центърът по остеопороза и остеометрия във Варна се присъединява към тези препоръки и за шеста поредна година се включва с кампания, посветена на Световния ден. Инициативата традиционно протича с отстъпки в цените за изследване.

И тази година всички, записали час до 20 ноември, ще ползват 50 % отстъпка от изследването на цяло тяло или три контролни зони (лумбални прешлени, тазобедрена става и предмишница). Изследванията се правят само с предварително записан час на телефоните на центъра:

052 / 803 900

0888 / 088 991

Центърът е изграден на територията на ДКЦ „Чайка“ (Курортна поликлиника) във Варна. С оглед избягване на струпванията и контактите между пациенти, изследванията се провеждат единствено с предварително запазени часове. Центърът е с индивидуален вход и чакалня, което е допълнителна гаранция срещу смесването на пациентопотоци.

Остеопорозата е прогресивно заболяване на скелета, характеризиращо се с намалена костна маса и структурни изменения на костната тъкан, които водят до повишена чупливост на костите. Последствията са чести фрактури, които могат да доведат до инвалидизация и дори до смърт. Заболяването е наречено „тихият крадец“, тъй като протича скрито, без каквото и да било симптоматика. Въпреки многото съвременни методи за лечение, остеопорозата често остава недиагностицирана и нелекувана. Веднъж възникнала, тя променя целия живот на пациента и отнема неговата свобода и спокойствие.

Най-сигурният метод за установяване на костна плътност е Декса изследването, при което оптимални, в зависимост от възрастта и здравния статус, са следните 2 възможности:

  1. Изследване на цяло тяло - Препоръчва се като златен стандарт при профилактични изследвания за пациенти, които се изследват за първи път или такива, при които не е установена загуба на костно вещество (остеопения) при минали изследвания. Освен за превенция на остеопорозата, изследването дава също важна информация за процентното съотношение на мускулна, костна и мастна тъкан, като изчислява много по-точно Индекса на телесната маса (BMI - Body Mass Index). Този индекс е важен критерий за оценка на общо физическо състояние при спортисти и при жени преди менопауза.
  2. Изследването на три контролни зони - Препоръчва на всички пациенти, които вече имат регистрирана намалена костна плътност (остеопения), тъй като се счита, че в посочените зони загубата на костно вещество е най-прогресивна.

Периодичните скринингови кампании с преференциални цени са повод за хиляди хора за първи път да се погрижат активно за здравето на своите кости. Вече над 7000 пациента от Варна и региона са се изследвали за остеопороза като част от подобни инициативи. Развито заболяване се регистрира при 28% от изследваните, а при други 40% има стартирал процес на костна загуба – т. нар. остеопения.

Остеопенията държи сериозен дял също при пациентите под 50 г. възраст, които традиционно не се разглеждат като рисков контингент. Именно в етапа на остеопения е най-подходящо да се започне лечение с оглед запазване качеството на живот на индивида. Затова, профилактиката не бива да се оставя на заден план дори в сложната ситуация, в която се намираме.

Бъдете отговорни и не спирайте да се грижите за Вашето здраве!

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.