"Към момента няма недостиг на лекари в областта, а нови легла се разкриват всеки ден. 19 току-що завършили лекари са изявили желание да влязат в борбата с COVID-19 в болниците във Варна", съобщи областният управител на Варненска област Стоян Пасев.

Към момента няма недостиг на лекари в областта, а нови легла се разкриват всеки ден, допълни той. Преди седмица болница в Провадия отвори 10 легла за заболели от Covid-19, но са се заели почти веднага, коментира още Пасев.

Очаква се Транспортна болница да отвори легловата си база за лечение на COVID-19, като към момента се обособяват 16 легла.

МБАЛ "Св. Анна" също се включи в битката с 22 легла.

Към настоящият момент Варна разполага с 214 легла за пациенти с коронавирус инфекция, от които обаче 198 са заети.

"Работим по посока на 300 легла, което сме наложили като минимум за града и ще го постигнем. Нека хората спазват мерките и тогава няма да ни се налага да лекуваме стотици болни и да изпитваме трудности да се погрижим и лекуваме адекватно заболелите", подчерта още Стоян Пасев.

"Имаме проблеми и с болните от други области. Опитваме се да спрем приема, но не можеш да върнеш болен човек, който е в тежко състояние. Дори от София имаме пациенти в наши болници. Броят на заетите легла от хора от други области е 38. ", допълни той.

Очакват се още болници да отворят легловата си база за борбата с коварния вирус.

Варна осъмна с 200 заразени за изминалото денонощие, съобщава Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.