Средно училище „Гео Милев“- Варна тази година тържествено отвари врати, за да посрещне учениците. Празничното откриване е само за първокласниците и учениците от осми клас, които за първи път прекрачват прага на училището. Заради мерките за безопасност, свързани с Ковид 19, останалите ученици ще влязат в учебното заведение по-късно, по предварително установен ред.

Директорът на училището Албена Павлова пожела на учениците успешна и присъствена учебна година и благодари на родителите за съпричастността и доверието.

За учениците, които повече от половин година отсъстваха от училище, вече има редица изненади – то разполага с нови спортни площадки с игрище, фитнес на открито и тенис маси. Всичко това бе финансирано от община Варна. С помощта на родителите бе изградена и лекоатлетическа писта.

Няколко класни стаи са оборудвани с нови мебели в цветовете на училището, а специално аранжирани ученически рисунки украсяват пространството между етажите.

спечели средства по национална програма “Осигуряване на съвременна образователна среда“, които дадоха възможност за създаване на интегрирана лаборатория за експериментална дейност по физика и химия. По същата програма започва изграждане и на площадка по безопасност на движението с мини светофари, пътна маркировка и знаци, за най-малките ученици, които ще се разположат в двора на училището.

„В разбиране на различието. Заедно да прочетем и сътворим“ е името на проекта, финансиран от община Варна, по който ще работи училището тази година. Заедно с участието на родителите ще се реализира и проект по Национална програма „Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот“.

С два нови международни проекта по програма „Еразъм+“ започна учебната година. Проектът „ACTIVE “ е свързан с медийната грамотност, безопасния интернет, правата на децата, участието им в доброволчески инициативи. Вторият проект „STEAMus“ отговаря на потребностите на учениците да развиват умения в точните науки, като свързват практиката с придобитите знания. Проектите са за учениците от гимназиален етап, а партньори са техни връстници от Естония, Испания, Италия, Полша, Германия и Унгария.

Учениците от прогимназиален етап за втора година работят по проекти по програма „Еразъм+“ с партньори от Испания, Латвия, Италия, Полша и Унгария. В очакване на възможност отново свободно да пътуват в Европа и да се срещнат с връстниците си, децата ще участват във виртуални дейности и онлайн срещи.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.