Подсъдими, предадени на съд от Окръжната прокуратура във Варна за грабеж, придружен с убийство, получиха наказания лишаване от свобода по 15 години при строг режим, съобщават от съда.

24-годишният Митко И. и 22-годишният Диян В., които са били предадени на съд с обвинителен акт на Окръжната прокуратура във Варна за грабеж, придружен с убийство, бяха осъдени от състав на Варненския окръжен съд на по 15 години лишаване от свобода при строг режим.

На 24 януари 2019 г. на разсъмване подсъдимите Диян и Митко влезли в дома на нарочения за жертва техен съгражданин от град Белослав. Три дни преди това Диян и Георги Г. проникнали в дома на Георги Д., за когото имали информация, че е заможен. Намерили и откраднали 900 лева и спестовната книжка на възрастния човек, докато той спял. По-късно проиграли откраднатите пари в игрални зали във Варна.

Повторното влизане в дома на Георги Д. извършили Диян и Митко. Двамата имали дългове и се чудели как да си набавят средства, за да се разплатят. Първоначално мислели да изтеглят с пълномощно парите от открадната спестовна книжна на възрастния мъж, но им трябвала личната му карта. След като употребили наркотици, подсъдимите влезли отново в дома на жертвата си да търсят още пари.

За целта облекли тъмни дрехи. За да не оставя следи, Митко сложил и ръкавици на ръцете си. В едно от помещенията намерили Георги Д., който лежал на диван, но бил буден. Запушили устата му, притискали го и искали да им каже къде са парите му. Нанасяли му удари. С нож, който намерили под възглавницата му, го наранили в областта на шията. След това го удряли с бутилка, душили го. Диян взел ножица от перваза на прозореца и я забил в шията на възрастния човек. Същото сторил след него и Митко. Тогава Георги Д. спрял да мърда.

С фенерчета двамата подсъдими започнали да търсят парите на жертвата си. Намерили четири пачки, които си разделили, и напуснали дома на ограбения. После се придвижили до Варна и играли с ограбените пари в хазартни зали.

Същата нощ Митко И. бил задържан в игрална зала, а на следващия ден полицията задържала и съучастника му Диян В., допълва “Moreto.net”.

Окръжната прокуратура във Варна предала на съд двамата, заедно със съучастника на Диян Георги Г., който участвал в кражбата на 900 лева и спестовната книжка на жертвата. През декември м.г. Георги сключил споразумение с прокуратурата, което е било одобрено от съда. Бил осъден на 4 месеца лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок, както и възпитателна работа.

Митко И. и Диян В. са осъдени да заплатят на наследника на жертвата сумата от 8000 лева, която представлява имуществена вреда от престъплението. Съдът ги е осъдил и на 50 000 лева, представляваща обезщетение на неимуществените вреди от грабежа, придружен с убийство, които трябва да заплатят на сина на възрастния човек. В тежест на двамата осъдени са и направените по наказателното производство разноски в размер на 4434 лева

Присъдата на Варненския окръжен съд подлежи на протест и обжалване пред Апелативния съд.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.