агубите в държавните бюджети на страните членки на ЕС, причинени от схеми с ДДС, включително при митническото оформяне на стоки, са надвишили 140 млрд. евро през 2018 година. Това съобщи днес еврокомисарят по икономиката Паоло Джентилони, представяйки проекта на Брюксел за реформа на митническия съюз на ЕС, предаде ТАСС.

Джентилони подчерта също така, че ЕС спешно се нуждае от реформа в системата на митническо оформяне на трансграничните пощенски пратки за доставка на стоки, поръчани през международни интернет платформи.

По думите му обемът на този вид търговия всекидневно нараства многократно, като при това по-голямата част от стоките на практика не преминават митническа обработка.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.