През изминалото денонощие са регистрирани 105 души, заразените в България от коронавируса. Това показват последните данни от Единния информационен портал. В сравнение с вчерашните данни, заразените са с 61 по-малко. Направени са 2750 теста за денонощието. Излекуваните са 87, а починалите - четирима. Огнищата на зараза остават в София, Пловдив, Варна и Русе. Общо инфектираните в страната ни наброяват 4513 пациенти. Излекуваните са 2457, а смъртните случаи - 215.

Ще припомним, че вчера заради заразен служител сградата на община Варна бе затворена за цялостна дезинфекция.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.