104-тата годишнина от Добричката епопея се отбелязва днес в Добрич. Паметта на загиналите за освобождението на Добруджа беше почетена с поднасяне на цветя пред паметника на генерал Иван Колев в Добрич и Мемориала на VI пехотна Бдинска дивизия край село Козлодуйци. Денят е белязан и от 140-годишнината от създаването на Военните окръжия в България.

Днес се отбелязват 104 години от Добричката епопея и военните действия, завършили с връщането на Южна Добруджа в пределите на България и 80 години от подписването на Крайовската спогодба.

Денят започна с поднасянето на венци и цветя на Военните гробища в Добрич и продължи с почитането на паметта на загиналите над 1000 български войници при боевете край Добрич пред паметника на генерал Иван Колев, където присъства и зам.-председателят на Народното събрание Валери Симеонов:

"Тези сражения са равностойни и равнозначни на сраженията през 1877-ма година при Шипка. Бих определил Добрич като Добруджанската Шипка"..

Венци и цветя бяха поднесени и на мемориала на VI пехотна Бдинска дивизия край село Козлодуйци, съобщи БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.