Считано от днес, 100 дни остават до предстоящите избори в Съединените щати на трети ноември, когато ще бъдат избрани президент и вицепрезидент, 35 сенатори, всичките 435 членове на Камарата на представителите, 13 губернатори на щати и територии и местни правителства.

Участниците в битката за Белия дом вече са известни - 74-годишният републиканец Доналд Тръмп, който обяви намерението си да поиска преизбиране в деня на встъпването си в длъжност за президент през януари 2017 г. Негов съперник е 77-годишният бивш вицепрезидент Джоузеф (Джо) Байдън.

Ако сегашният изборен цикъл беше нормален, всички събития за предстоящия последен етап от кампанията щяха да бъдат внимателно планирани предварително. Пандемията от коронавирус обаче не само напълно наруши процеса на първични избори и срещи на партийни активисти, но и промени както графика, така и обичайния формат на партийните конгреси.

Затова нито демократите, нито републиканците все още имат пълна яснота как точно те ще се проведат, пише “standartnews.com”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.