Ученици и студенти от Варна създадоха забавни образователни филми по проект „Град, целунат от морето - Youth street”. Младежите влязоха в ролите на актьори, режисьори и сценаристи при заснемането на тематични образователни ленти, съобщава „Live.Varna.bg".

Поредицата, реализирана от младежи за младежи, е по проект на Сдружение „Пресклуб Варна“ „Град, целунат от морето - Youth street” и е с финансовата подкрепа на Фонд Култура към Община Варна. Тематиката на продукциите е свързана с честванията по повод 100-годишнината на Варна като курортен град.

Поредицата ще бъде включена в новото електронно информационно младежко издание Youth street - Varna, което се реализира чрез репортерска мрежа от ученици и студенти. 10-те филма са с продължителност от по 30 минути и носят следните заглавия: "ИУ-Варна: Красив дом на вековен академичен дух и модерна среда за конкурентно образование на кадри в туризма“, "Да запазиш билет в сърцето си - 100 години театър Варна“, "10 любопитни факта за архитектурата на Варна като курортен град“, "Фиестата Варна - Топ 10 на знаковите културни събития на Варна“, "Вкусна Варна – топ 10 кулинарни шедьоври за туриста", "Топ 10 на най-предпочитаните места във Варна и региона за духовен и поклоннически туризъм“, "Магията на водата -10 факта за лечебната и пречистваща сила на морето и минералните извори във Варна", "Свят непознат –10 от най-ценните археологически находки във Варна в последните сто години", "Градски бижута - Топ 10 на арт акцентите в градската среда на Варна, предпочитани за селфита“, "Вречени на морето - 140 години Морско училище".

Част от филмите, а скоро и всички продукции ще могат да бъдат гледани в youtube канала Youth street-Varna: https://www.youtube.com/channel/UC9XKNSe9HUIru8m1MMdKSRw/featured , както и в младежката информационна медия Youth street-Varna https://youthstreet.eu/

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.