Последен ден за прием в общинските детски градини във Варна

Последен ден за прием в общински детски градини и подготвителни групи в училищата. Системата е отворена до 27.05.2022 г. Най-важно е родителите да проверят постоянния и настоящ адрес на детето си, защото това е критерият с най-висока тежест. Родители, които са сменили адрес в последните дни на...

Екип на Паралел 43

Москва: Корабът „Царевна" не е напуснал Мариупол, въпреки че акваторията на пристанището е разминирана

Няколко чуждестранни плавателни съда, сред които и българският кораб “Царевна”, още не са напуснали Мариупол, въпреки че руските въоръжени сили са разминирали акваторията на пристанището, съобщиха от министерството на отбраната в Москва.  

Екип на Паралел 43

В ОДК награждават лауреатите от Националния конкурс „ПриказкиТе"

В събота, 28.05.2022 г., от 11 ч., в двора на ЦПЛР-Общински детски комплекс, гр. Варна ще се проведе награждаването на лауреатите от Националния конкурс за детска рисунка "ПриказкиТЕ", Варна, 2022 г. Той е посветен на 1 юни - Международния ден на детето. Конкурсът се организира от ЦПЛР...

Екип на Паралел 43

50 пътеписа за красотите на света, събрани в новата „Антология на миражите“

„Антология на миражите" събира мечтани пътешествия в една книга. Мираж от местата, където винаги сте искали да бъдете. Тези 50 живописни пътеписа на български журналисти и пътешественици разказват за впечатляващи шедьоври на човешкия гений и природни забележителности. Изданието вече е...

Екип на Паралел 43

Правителството преобразува Държавната агенция за българите в чужбина

Председателят на Държавната агенция за българите в чужбина ще бъде освободен с правителствено решение днес. Държавната агенция се преобразува в изпълнителна и ще бъде подчинена на министъра на външните работи.  

Екип на Паралел 43

Ето къде ще има проблеми с тока във Варна и областта

По информация на Енерго Про - Варна: На 27.05.2022 г. В периода 08:00 ч. до 17:00 ч. Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Варна, м-ст Пчелина - ул.Коста Цонев № 5 и № 22,...

Екип на Паралел 43

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.