„Черно море“ (Варна) ще домакинства два от мачовете си от Елитната група U-19 на стадиона в с. Старо Оряхово. Това съобщи треньорът на варненци Николай Кънчев. Първият мач ще е срещу „Арда“ (Кърджали) от 10,00 ч. на 14 октомври, а вторият - на 18 октомври срещу „Сокол“ (Марково).
Причината моряците да потърсят друг стадион, на който да играят, е наложеното им наказание лишаване от домакинство за два мача. „Избрахме стадиона в Старо Оряхово, защото е хубав и покрива условието да е минимум на 30 километра от Варна. Освен това домакините от община Долни чифлик в лицето на кмета Красимира Анастасова ни предложиха много добри условия за провеждането на срещите. Мислим и в бъдеще да си партнираме с общината“, заяви Николай Кънчев.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.