Христо Кузов Снимка РИМ-Варна
Христо Кузов
В началото на месец септември т.г. археолози от Регионалния исторически музей (РИМ) – Варна, ще продължат започналите миналото лято разкопки на обекта „Късноантична крепост (квадрибург), раннохристиянска базилика, раннохристиянска гробница и част от старобългарски вал“ в землището на с. Шкорпиловци. Днес в сайта на Министерството на културата бяха публикувани одобрените проекти по процедури за финансова подкрепа в областта на недвижимото културно наследство. Сред тях е и този на РИМ - Варна. От Министерството на културата отпускат 18 180 лв. за продължаване на теренни археологически проучвания и теренна консервация на обекта край с. Шкорпиловци. Кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова съобщи днес, че както и миналата година общината ще съфинансира археологическите проучвания.
Ръководител на теренните разкопки тази година ще е археологът от РИМ-Варна, гл. ас. д-р Христо Кузов.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.