Чисто нова детска площадка получиха като отложен заради коронавируса подарък за 1 юни – Деня на детето, възпитаниците на Дневния център за деца с увреждания (ДЦДУ) в с. Рудник. Днес тя бе официално открита от ръководителя на Центъра Искра Тодорова и кмета на община Долни чифлик Красимира Анастасова. Площадката е разположена в двора на Центъра и разполага с чисто нови люлки, катерушки и дори фонтанче с живи рибки. Средствата за изграждането на площадката са от капиталовата програма на общината за 2020 г. и са одобрени от общинските съветници.

Г-жа Анастасова благодари на целия колектив на Дневния център, защото без техните грижи базата му няма как да се поддържа. Тя пожела на децата да използват площадката със здраве и заяви, че предстои ремонт на покрива и боядисване на фасадата на сградата. Благодарности към екипа на центъра поднесе и г-жа Искра Тодорова. Сред гостите на детския празник бяха също заместник-кметовете на общината Любомир Вангелов и Станка Тодорова.

Но на празник като на празник – за доброто настроение на децата от Центъра и техните гости се погрижиха диджей и клоун, който ги веселеше с различни фокуси. Децата пяха, смяха са и участваха в различни забавни надпревари. Разбира се, специално за тях бяха осигурени много лакомства.

„Първият етаж на сградата беше основно ремонтиран по европейския проект, по който бе създаден и Дневният център, разказа Искра Тодорова. - Създадени са сензорна стая със специално оборудване и стая за двигателна рехабилитация на децата. Центърът бе разкрит през месец май 2019 г. Вече една година работим успешно с децата и с техните семейства. При нас има деца с различни увреждания. Те са от 3- до 18-годишна възраст. В момента обгрижваме близо 30 деца от цялата община. Те ползват целодневна, полудневна грижа, а някои деца и почасови услуги при специалисти – логопед, психолог, в зависимост от индивидуалните им нужди. Родителите са много доволни, защото за този период виждат промяна в техните деца. В Центъра нашите специалисти ги социализират помежду им, срещаме ги с деца без увреждания, създаваме им различна атмосфера, като ги включваме директно в обществото. Опитваме се поне два пъти годишно да им организираме празници като днешния, защото така се виждат с много хора наведнъж и се забавляват“ – каза г-жа Тодорова.

Тя припомни, че през 2011 г. в с. Рудник беше разкрит Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ). В него децата ползваха само помощ от логопед, психолог или двигателен рехабилитатор. В случаите, когато те не са можели да бъдат транспортирани до центъра, са посещавани в домовете им. ЦСРИ разполага със собствен специализиран транспорт – микробус с рампа, който често се ползва за транспорт на децата. Практически Дневният център надгражда услугите на ЦСРИ, тъй като в него занятия се провеждат през целия ден. На децата се осигурява хранене, почивка, развлекателни занимания, дейности по тяхно желание. „Когато детето е в кондиция индивидуално с него работи специалист. Това е в полза на децата, защото те вече не трябва да идват примерно само за един час дневно. Когато са целодневно тук, се получава ефектът на групата – децата се чувстват част от определена общност. Тук атмосферата е друга, не са по цял ден само с мама или тате, а са с приятелчета и под наблюдението на специалисти. Ако настъпи кризисен момент, веднага има медицинско лице, което да реагира. В момента екипът на центъра се състои от 12 специалисти, обединени от ЦСРИ и от ДЦДУ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.