Точно в 17,00 ч. днес беше открита напълно реновираната общинска фитнес зала в гр. Долни чифлик. Тя се намира в приземния етаж на НЧ „Изгрев – 1919“ в общинския център.
„Тези, които са посещавали преди фитнес залата, помнят в какво окаяно състояние беше. Искам да благодаря на всички общински служители и на хората от общинското социално предприятие, които вложиха много сили и енергия, за да може днес залата да бъде в този вид“ – заяви кметът на общината Красимира Анастасова. Тя благодари и на общинските съветници, които подкрепиха идеята и гласуваха средства за закупуване на фитнес уредите и за материалите за ремонта.
Отговорник на залата ще осигурява достъпа до нея. Ремонтът ѝ започна месец преди да бъде обявено извънредното положение в страната заради коронавируса и вече е напълно завършена. Уредите са българско производство и са с високо качество. Вече са обособени и помещения, които ще се ползват за съблекални.
Всеки жител на общината, който има желание, може да посещава залата безплатно. На кандидатите за тренировки ще бъде издадена карта, след като се съгласят с правилата за ползване на уредите. Ще се следи да няма повече от 10 души по едно и също време в нея, а продължителността на една тренировка ще бъде 2 часа.
Отец Пламен Коларов освети фитнес залата. След водосвета първите желаещи да тренират тук се записаха и получиха своите карти. Залата ще отвори врати за всички в понеделник – 22 юни. Работното ѝ време ще е от понеделник до събота между 17 и 21 часа. Записването за посещения на фитнеса става на телефон 0896/727-428.
„За мен като кмет, а и за всички общински съветници и служители, е много важно залата да се поддържа във вида, в който е в момента, защото се вложиха много усилия и труд това да се случи“ – заяви г-жа Анастасова. Веднага след кратката официална церемония първите фитнес маниаци изпробваха чисто новите уреди.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.