В началото на месец септември археолози от Регионалния исторически музей (РИМ) – Варна, продължиха започналите миналото лято разкопки на обекта „Късноантична крепост (квадрибург), раннохристиянска базилика, раннохристиянска гробница и част от старобългарски вал“ в землището на с. Шкорпиловци. От Министерството на културата отпуснаха 18 180 лв. за продължаване на теренни археологически проучвания и теренна консервация на обекта край с. Шкорпиловци. Кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова съобщи, че както и миналата година общината съфинансира археологическите проучвания.
Ръководител на теренните разкопки тази година е главен асистент д-р Христо Кузов от отдел „Археология“ в РИМ – Варна.
„В момента проучваме крепост, известна в историческата наука като квадрибург. Това са малки крепости с по една кула в четирите ъгъла“ – каза Христо Кузов. През 2019 г. археологическите разкопки на този обект продължават след повече от 40-годишно прекъсване. В момента проучванията са съсредоточени върху западната и югозападната част на крепостта заедно със съответните кули в ъглите. По-голямата част от двете кули обаче се намира под пътя от курорта към с. Шкорпиловци, но археолозите се надяват да открият цели останалите две кули.
Все пак по тези очертания, които са разкрити, вече можем да определим плана на цялата крепост, заяви Кузов. Той уточни, че този археологически обект е известен на науката от много години. „По принцип по времето на финансовия министър Симеон Дянков имаше идея във връзка с културния туризъм да се проучат обектите по Виа Понтика т.нар. Римски път покрай морето. За съжаление, тази идея пропадна. Затова с община Долни чифлик решихме да започнем проучванията на обекта край с. Шкорпиловци, като кандидатстваме за финансиране към Министерството на културата. То разполага с такава програма от доста години и се финансират археологически разкопки. През 2019 и 2020 година РИМ-Варна, кандидатств и с тези пари проучваме. Общината също помага финансово, с колкото може“ каза Христо Кузов.
Това лято археолозите са открили бронзови монети от V и VI век сл.Хр., сечени от императорите Теодосий Втори и Юстин Втори. Намерени са няколко цели керамични лампи, както и костни артефакти. „Новото, което открихме като археологическа информация, е, че мястото е обитаемо още преди да бъде построена крепостта – намерихме дървена конструкция, която може да е била някаква наблюдателна кула по пътя Виа Понтика, и се е ползвала през III век. В по-късен период – на границата на III и IV век сл. Хр. се изгражда и каменната крепост. По-късно - по време на хунските нашествия, тя е разрушена. В средата на V век и след това в и около нея се развива късноантично селище, което е било доста богато, и може би е било свързано с морската търговия.
Изчисленията на археолозите сочат, че крепостта се разпростира на територия от 2,5 декара. Вероятно се е ползвала като наблюдателна кула, затова е малка като площ. Предполага се, че в нея е бил разквартируван един гарнизон войници. Покрай военния контингент местното население е развило и доста други услуги.
Навремето иманярите нанесли доста поражения по обекта, но в последните години няма набези, твърди Христо Кузов. Другото лято РИМ – Варна, отново ще кандидатства за финансиране на обекта и ако бъдат отпуснат средства, разкопките ще продължат. При осигурен достатъчен бюджет, цялата крепост може да се разкрие напълно за около 5 години. После може да се премине към селището отвъд крепостните стени.
Археологът каза, че в момента откритите на терена експонати се прибират във варненския музей, но идеята е след време, ако тук се открие информационен център, в него да се подредят няколко витрини с артефакти. Желанието на РИМ – Варна, и на ръководството на община Долни чифлик е, като се разкрие цялата крепост, тя да се консервира, да се социализира и експонира за туристите, идващи в Шкорпиловци.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.