Снимка: Летище Варна във Фейсбук

15 062 пътника са пристигнали на Летище Варна в периода от 10 до 16 септември. 3 994 от тях са предоставили отрицателни резултати от РСR и антигенни тестове за COVID-19.

Връчени са 692 предписания за поставяне под 10 дневна карантина на лица пристигащи на територията на България.

194 пътника са представили документ, показващ положителен резултат от проведено изследване по метода на
полимеразна верижна реакция или бърз антигенен тест за COVID-19 - за лицата, преболедували коронавирус за периода от 15-ия до 180-ия ден, считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа.

9 506 пътника са представили документ за завършена ваксинационна схема срещу COVID-19.

За отчетния период са пристигнали 676 деца под 12 годишна възраст.

През отчетния период е съставен 1 акт за нарушаване на задължителните противоепидемични мерки. 

За периода от 10 до 16 септември служители на отдел Държавен здравен контрол към РЗИ-Варна са извършили проверки на 39 обекта, във връзка със спазването на Заповеди на Министъра на здравеопазването и обявената извънредна епидемична обстановка. Проверките са извършени в кухни към детска градина и здравни кабинети,училища, перални, хотели, почивна база, бунгала, СПА и уелнес центрове, фитнес зала, плувни басейни, оптики, магазини за хранителни стоки, ресторанти и др.

Служители на отдел “Организация и контрол на медицинските дейности” са направили 3 проверки в лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ. Няма констатирани нарушения. Издадени са 2 удостоверения, с които се удостоверява, че ЛЗ отговаря на здравните изисквания и на съответния медицински стандарт и 5 удостоверения за
недостатъчност.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.