Easypay магазин в Аксаково, ул.Георги Петлешев, №37А

  • Аксаково, ул.Георги Петлешев, №37А

Работно време на магазина:

Вт: 9:00 - 18:45

Съб: 9:00 - 18:45

Нед: 9:00 - 18:45

Пет: 9:00 - 18:45

Пон: 9:00 - 18:45

Ср: 10:00 - 15:45

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.