Актьорът, изиграл прочутия образ Тирион Ланистър от “Игра на тронове” идва в България този месец. Причина за това са снимките на филма “Токсичният отмъстител”, пише авторитетният сайт за кино “The Hollywood reporter”.

Питър Динклидж ще бъде в главната роля – на Токси. Филмът ще бъде нова версия на едноименната черна комедия от 1984 г., съобщава "Кмета.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.