От ОД на МВР - Варна съобщиха, че в 14,15 ч. днес са получили съобщение за катастрофа във Варна. На бул. "Вл. Варненчик" , след спирка "Родина" в посока центъра, е възникнало ПТП.

Изпратеният на място полицейски екип е установил, че при произшествието няма пострадали. По първоначолни данни автомобил "Пежо 307" се е ударил в "Тойота", отклонил се е от платното и е излязъл вдясно от пътя. Причините за ПТП-то са в процес на установяване.

Булевард "Вл. Варненчик" е нормално проходим.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.