Тежка катастрофа е станала на околовръстния път на Варна, който остава затворен за превозни средства.

За това алармират членове на фейсбук страницата "Виждам те КАТ -Варна". Според очевидци на случващата се драма един от участниците в катастрофата е заклещен в автомобил "БМВ".

На мястото са изпратени екипи на Гражданска защита и Бърза помощ. Други потребители на мрежата уточняват, че инцидентът е станал срещу магазинът за ВиК части фирмения магазин на "Филбо"

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.