Мили хора, обръщаме се към вас, за да помогнем на Яна!

Яна Кръстева Георгиева е на 38 години. Живее в гр. Аксаково. До преди 3 години тя е жизнерадостна млада жена. Но тогава се налага да си направи мозъчна операция в „Пирогов“. Неврохирурзите премахват 2 образувания, но... няма никакво подобрение в състоянието й. Година по-късно хирурзите отново я оперират, за да отстранят образували се съсиреци. Тази година Яна отново ляга на операционната маса, този път във Военно-медицинската академия в София, за да й почистят пак останали съсиреци. Състоянието на младата жена обаче отново не е добро. Покрай операциите в „Пирогов“ тя хваща диабет и една бактерия, която живее 5 години и не се лекува с нищо.
Преди месец успяват да съберат 3000 лв. с приятеля си Здравко и Яна отива на преглед в турската болница „МедИстанбул“. Там лекарите установяват, че тя има дупка на кората на мозъка, която е станала още в „Пирогов“. Тази дупка трябва да се запуши. Българските хирурзи са се опитали да го направят, но не успяват.
Цената на операцията в „МедИстанбул“ е 7000 евро, но сумата е непосилна за Яна и Здравко. Затова се обръщаме към всички добри хора – помогнете, за да върнем усмивката на Яна. Няма време за отлагане! Разчитаме на добрите ви сърца и ви благодарим предварително!

IBAN: BG86CECB979014I4399700 (сметката е в евро)
Централна кооперативна банка

Титуляр ЗДРАВКО ДИМОВ ГАБРОВСКИ

Тел. за връзка със Здравко - +359899915104

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.