31-годишната Ана-Мария Марин Станева се нуждае спешно от средства за покриването на разходите по операция, извършена преди дни в турска клиника. Преди време младата жена е диагностицирана с онкологично заболяване.

По време на възстановяването след операция за премахване на тумора тя получава изтичане на гръбначно-мозъчна течност, която е жизненоважна за мозъка. Това налага още една операция в истанбулската болница „Мемориал“.

В момента Ана-Мария е под наблюдението на лекарите, но разходите за последната интервенция са непосилни за семейството й. Сумата, която трябва да се заплати е в размер на 11 000 евро. Ана-Мария живее в Девня. Има 2-годишно момиченце, за което в момента се грижи съпругът й.

За да помогнем на младата жена и нейното семейство организираме кампания за набиране на необходимите средства. За целта в по-големите търговски обекти в Девня, както и в Информационния център на Общината ще бъдат поставени дарителски кутии. Вярвам, че и този път ще успеем да се обединим в името на благородна кауза.

Нека заедно да помогнем! Благодаря на всички, които ще се включат! Бъдете здрави!

На името на Ана-Мария има разкрита и дарителска сметка в Банка ДСК:

Титуляр: Ана-Мария Марин Станева

IBAN: BG55 STSA 9300 019 0578 54

BIC: STSABGSF

PayPal: https://www.paypal.me/AnaMariyaStaneva

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.