"Няма социален министър, който да не иска да увеличи пенсиите. Предложението за актуализация на бюджета е на служебния кабинет. В момента не виждаме 3-годишната прогноза. Знаем, че България е с влошена демография". Това каза в студиото на Bulgaria ON AIR бившият заместник-социален министър и настоящ председател на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова.

"Самата пенсионна система трябва да се разграничи от социалното осигуряване. По време на пандемията видяхме колко е важно всички да се осигуряваме на реалните си доходи. Трябва да се намери баланс за това каква да е социалната помощ, как точно ще се изплащат тези социални помощи. Самата актуализация на бюджета трябва да си мине по обичайния ред", подчерта тя.

Според Русинова консенсус ще бъде постигнат трудно.

"България през следващите няколко години ще бъде поставена пред големи предизвикателства, не само заради пандемията. Приоритетите са България да е по-зелена, дигитална и социална", подчерта тя.

Зорница Русинова поясни, че е добре страната да приоритизира националните си цели.

"Въпросът е да се направят мерки, които да доведат до трайна заетост, допълнителни мерки за активизиране на младите хора. В момента е важно да се вземат мерки за бизнеса и икономиката, схемите за подкрепа на общините на фона на пандемията и прогнозите за нова Ковид вълна. Мярката 60/40 трябва да се запази, ако пак има затваряне на бизнеса. Нямаме яснота каква част от тази актуализация сега се предлага и ще бъде приета от следващия кабинет и подкрепена от парламента", допълни бившият заместник-социален министър.


 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.