Малки каменни и костни статуетки с култов характер откриха археолози при проучванията си през последните дни в местността Курията, край Суворово. Ръководителят на проучванията гл.ас. д-р Владимир Славчев от Регионалния исторически музей – Варна съобщи, че проучванията в обекта продължават няколко седмици, а финансирането им се осъществява по проект на Министерството на културата.

"Започнахме разчистване и по-детайлно проучване на една от следващите постройки на древното селище”, допълни д-р Славчев и припомни, че през последните десетина години археолозите тук разкриха и изследваха останките на обгорялата двуетажна грънчарска работилница. Тя е част от древно селище, датирано от средната Медно-каменна епоха, т.е. около 4700 – 4600 г. пр. Хр.

„При разкопките се натъкнахме на второ ниво, под това, което вече проучваме в първата сграда и то е от същия времеви пояс. Сондажните работи разкриха масивна каменна стена дебела около 65 сантиметра,  поясни Славчев, като отбеляза, че са разкрити и част от останките на трета сграда от селищното образование, която вероятно ще бъде проучвана през следващите години.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.