По време на дебат с депутати от ЕС топ дипломатът призова държавите-членки да попълнят арсеналите си, като заяви, че най-добрият начин за това е "заедно", защото това "ще бъде по-евтино", съобщава БГНЕС.

Борел също така призна, че ЕС е трябвало да започне да обучава украинските войски още преди година, когато някои държави-членки призоваха за това, като заяви, че ако това се беше случило, "щяхме да сме в по-добра ситуация".

Миналата седмица на неофициална среща на европейските министри на отбраната в Прага беше обсъдена мисия за военно обучение на ниво ЕС в Украйна, както и по-добро обединяване на военно оборудване и ресурси, съобщава "Политико".

През юли ЕС увеличи финансирането на военната подкрепа за Украйна с 500 млн. евро.

От началото на войната на Русия в Украйна ЕС е предоставил на Украйна военна помощ на стойност около 2,5 млрд. евро чрез т.нар. европейски механизъм за мир, като част от оръжията са от собствените запаси на страните.

Предупреждения за празни запаси постъпиха и от страните членки. Миналата седмица германският министър на отбраната Кристина Ламбрехт заяви, че Берлин "достига границите на това, което можем да дадем от Бундесвера".

През юли шестте най-големи европейски държави не предложиха нова двустранна военна помощ за Украйна, според Института за световна икономика в Кил. 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.