На 12 август 2021 година в галерия „Ларго" ще се открие самостоятелна изложба на варненския художник Живко Дончев, озаглавена „Закуска с цветни трели”. Познат като един от най-талантливите ни съвременни скулптори, в настоящата изложба той ще изненада публиката, като се представи само с живопис.

Експозицията включва две серии с миниатюри и малки формати, изпълнени с реалистичен до хиперреалистичен стил. Едната серия е „портрети” на птици, а другата – „портрети” на храни. Картините са създадени в последната половин година, специално за пространството на галерия Ларго.

„Всички, които познаваме творчеството на Живко Дончев, разказва собственичката на галерията Нели Вълчева, знаем колко добър и талантлив скулптор е. Той е автор на много бюстове и паметници на бележити българи в градска среда и е един от най- дейните варненски скулптори".

Изложбата, с участието на автора, ще бъде открита на 12 август 2021 г. от 18:30 часа.

За автора:
Живко Дончев е роден на 13 ноември 1972 г. във Варна. Завършил е художествена паралелка в училище „Любен Каравелов“ в родния си град, а през 1998 година се дипломира във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ със специалност „Скулптура” в класа на проф. Величко Минеков.

През 1992-ра година, едва 20-годишен, Живко получава покана и участва в Биеналето на малките форми в Торонто. Дончев е носител на годишната награда на галерия „Буларт” за млад автор през 2000 г. Има 16 самостоятелни изложби в престижни български галерии, както и участия в сборни изложби в страната. Автор е на бюст-паметниците на Васил Априлов на Алеята на възрожденците в Морската градина, на полк. Петър Димков, разположен срещу Арката на бул. Осми приморски полк и на полк. Милко Железов, командир на бреговата охрана на град Варна в периода 1912 – 1918 г., разположен пред Военноморския музей, както и на паметника на Михаил Колони на едноименната улица във Варна.

Автор е на няколко скулптури в градска среда – статуя на мъж, наречена “Начало“ в градинката на площад „Атлантическа солидарност” и прекрасната „Флора” в градинката пред Летния театър на Варна. Негови творби са притежание на много частни колекции в България, САЩ, Италия и др. Живко Дончев живее и работи в родния си град Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.