Живеещите в блоковете между бул. „Сливница“ и улиците „Пирин“, „Раковски“ и „Рила“ във Варна събират подписка за увеличаване на паркоместата, на които да спират колите си след влизането на новата част на Синята зона от 1 юли.

От няколко дни служители на Общинската полиция обикалят усилено това каре и съставят актове на неправилно паркираните автомобили. Проблемът обаче е, че тези места от десетки години се ползват като паркинг и още тогава са замислени като такива, твърдят стари варненци. „Вижте солидните бетонни плочи, които са поставени на тези места – едва ли са положени, за да минават само хора по тях“ – смятат те.

Явно на това мнение са били и работниците, които разчертават паркоместата, върху които да се спира в района. Преди броени дни обаче някой заличава с черна боя част от маркировката и глобите започват. Жителите на блоковете твърдят, че никой не ги е уведомил за промяната на положението с паркирането в района. „Това можеше да стане със съобщения, подписани от директора на общинското предприятие "Паркинги и синя зона" и залепени по информационните табла на блоковете или пък да бъдат уведомени техните домоуправители. Вместо това се е минало направо към налагане на глоби.

Част от маркираните места пък се намират до храсти, някои от които розови, и пречат на хората да излязат или влязат в колите си. Останалите пък са под дървета, чиито клони са на не повече от метър и половина от асфалта и също пречат на шофьорите, като драскат и боята на колите с клоните си.

Интересното е, че на съседната пресечка, са маркирани паркоместа, които наистина са върху тротоар, а бялата боя не е заличена с черна. На всичкото отгоре пък на това място се мъдри знак, че спирането и забранено.

На 26 юни т.г. Parallel43.bg пусна запитване за проблемните места до директора на общинското предприятие "Паркинги и синя зона" Младен Иванов. Отговор все още няма. Публикуваме въпросите, които отправихме към г-н Иванов.

1. Кое наложи дългогодишните паркоместа пред блоковете, заключени между улиците „Сливница“, „Пирин“, „Раковски“ и „Рила“ да бъдат обявени за тротоари и първоначалната маркировка по тях да бъде заличена с черна боя?

2. Каква е възможността тези места да бъдат обявени официално за паркоместа, тъй като вече има подписка от живеещите там за това?

3. Каква е разликата между тези паркоместа/тротоари и другите, разположени по ул. „Рила“ между улиците „Раковски“ и „Братя Миладинови“?

4. Защо на ъгъла на улиците „Рила“ и „Раковски“ има разчертани паркоместа, а оттам видно преминава тротоар и над тях е поставен знак „Спирането забранено“?

5. Кой трябва да разчисти храстите и да подкастри дърветата, които пречат на шофьорите да ползват нормално разчертаните паркоместа на малката уличка срещу ДГ „Звънче“ и кога реално това може да стане?

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.