Протест с искане за спешен ремонт на Аспаруховия мост във Варна организират жители на квартал "Аспарухово" на 11 септември от 18.30 ч.

"Пет години символът на град Варна чака своя ремонт, който се протака във времето и замазване на очите с частични такива!

Два пъти годишно за по два-три месеца хората от тази страна на моста висят в задръстване. Хората пътуващи от останалата част на града също! Междувременно построихте градска магистрала за 140 милиона лева, изграждате рибарско пристанище за 13 милиона, удълбочаване на езерото за 350 милиона и НЯМА 20/30 милиона за цялостен ремонт на единствената пътна връзка с южната част на града, която е част от от магистрала "Черно море" и Европейски път E87.

На фона на всички мащабни проекти, средствата които СТЕ длъжни да отпуснете са джобните ви пари и е меко казано безотговорно и нахално, да ни поставяте в ситуация, която във всеки един момент може да се превърне в огромна трагедия!", пишат организаторите във фейсбук страницата на събитието.

Припомняме, че според информация от АПИ до края на месец септември е срокът, в който трябва да бъде ремонтирана фуга на Аспарухов мост в платното посока Варна. Мястото на ремонта е след началото на моста в посока Варна. Докато текат ремонтните дейности, движението в района на моста ще се осъществява в лявата лента в платното посока Варна. На мястото са поставени ограничителни знаци, съобщи "Moreto.net".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.